Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor

Exekuční činnost (exekuce)

Provádění exekucí na základě exekučních titulů.

Další exekuční činnost

Právní pomoc, úschovy, správa majetku v trestních věcech, provádění dobrovolných dražeb a sepisování exekutorských zápisů.

Exekutorské zápisy

Sepisování veřejných listin, osvědčujících stav věci nebo skutkový děj, například za účelem prokázání nároků v soudním nebo jiném řízení před orgánem státní správy.

Provádění dobrovolných dražeb

Organizování a provádění dobrovolných dražeb, zejména na základě návrhů vlastníků věcí, notářů v rámci likvidace dědictví a insolvenčních správců.

O nás

Soudní exekutoři a exekutorské úřady byly zřízeny zákonem číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších předpisů (dále jen jako exekuční řád).

Soudní exekutor je osobou, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem se může po složení exekutorské zkoušky a úspěšném výběrovém řízení stát bezúhonný občan České republiky s úplným vysokoškolským vzděláním a zpravidla tříletou exekutorskou praxí.

Soudní exekutor je veřejným činitelem, ze zákona je při výkonu exekuční činnosti nezávislý a jeho úkony se považují za úkony soudu.

Mgr. Jan Mlynarčík byl na základě výběrového řízení jmenován ministrem spravedlnosti pod č. j. 628/2009-OJ-SO/38 soudním exekutorem exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Jako soudní exekutor je zapsán v seznamu soudních exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 154. Exekutorský úřad byl otevřen v roce 2010. Do této doby působil jako advokát.

Aktuality

 Přehled aktuálních informací poskytovaných Exekutorskou komorou České republiky

Užitečné odkazy

Odkazy na webové stránky veřejných subjektů a ministerstev, odkazy na rejstříky a portály

Úřední deska

Sdělení, oznámení, výzvy a usnesení podané Exekutorským úřadem Jablonec nad Nisou

Právní předpisy

Aktuální znění právních předpisů a stavovských předpisů Exekutorské komory České republiky

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00