Dražby

Jednou z činností soudního exekutora je provádění dražeb zabaveného majetku.
Pro tyto účely je vytvořen dražební řád soudního exekutora, který odráží povinnosti všech účastníků dražeb stanovené občanským soudním řádem.
Pro další je sekce dražeb rozdělena na část týkající dražeb movitých věcí a část týkající se dražeb nemovitostí.

Pro více informací o nařízených dražbách klikněte zde

Soudní exekutor provádí dražby prostřednictvím těchto portálů,
kde můžete najít další informace o dražbách.

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00