Právní předpisy

Aktuální znění níže uvedených právních předpisů najdete zde.

  • Zákon číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
  • Zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • Zákon číslo 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  • Vyhláška číslo 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekuora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
  • Vyhláška číslo 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
  • Vyhláška číslo 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Stavovské předpisy

Aktuální znění stavovských předpisů Exekutoské komory České republiky najdete zde.

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00