Pro oprávněné

Náš exekutorský úřad poskytuje veškeré služby spojené s výkonem funkce soudního exekutora, zejména:

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a mlčenlivost soudního exekutora.

  • výkon exekucí na peněžité i nepeněžité plnění
  • sepisování exekutorských zápisů
  • přijímání věcí do exekutorské úschovy
  • sepisování exekutorských zápisů
  • přijímání věcí do exekutorské úschovy

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00