Žádost o splátkový kalendář

  • Spisová značka je zpravidla uvedena na každé písemnosti exekutora vpravo nahoře.
  • Rodné číslo uvádějte vždy ve tvaru 123456/7890.
  • Kontaktní adresa je vždy adresa, na které se zdržujete a přebíráte si zde poštovní zásilky. Adresu uvádějte vždy ve tvaru např. U přehrady 1234, 46601 Jablonec nad Nisou.
  • Pro elektronickou komunikaci můžete uvést Vaši emailovou schránku.
  • Uvádějte název firmy, místo podnikání nebo sídlo, IČ nebo DIČ, popřípadě i telefon a email na zaměstnavatele.
  • Zde uvádějte všechny rozhodné skutečnosti týkající se majetkových a výdělkových poměrů, popřípadě i jiných kontaktních údajů.
  • Zde uveďte výši měsíční splátky. V případě, že uvedená splátka bude nižší než 5.000,- Kč, uveďte a prokažte exekutorovi důvod pro snížení splátky.
  • UPOZORNĚNÍ: Výše navrhované splátky musí být minimálně 5.000,- Kč měsíčně, popřípadě v takové výši, aby dlužná částka byla uhrazena během 3 až 6 měsíců od zaplacení první splátky. Rozhodným dnem pro zaplacení je vždy 20. den v měsíci, počínaje měsícem, v němž byla odeslána tato žádost. Návrhovaný splátkový kalendář musí být ihned plněn, a to i bez dalšího soudhlasu soudního exekutora nebo oprávněného.

Pondělí a Středa

09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00